#Hurtownie Danych

Krzysztof Faliński By Krzysztof Faliński Posted on 25/02/2021
Snowflake: beyond the cloud data warehouse

As part of growing our expertise in state-of-the-art Big Data tools, a research team of #GFTexperts: Piotr Mosiniak, Krzysztof Faliński and Daniel Grabowski, prepared a thorough exploration of Snowflake, one ...

Cyprian Ziółkowski By Cyprian Ziółkowski Posted on 23/05/2019
Zarządzanie projektem opartym na architekturze Data Vault

Projekty stricte bazodanowe wciąż postrzegane są jako „generyczne” - powtarzalne, proste, a czasem po prostu nudne. Osobom patrzącym z zewnątrz, lub tylko pobieżnie obserwującym warstwę danych, może się wydawać, że ...

Łukasz Samelak By Łukasz Samelak Posted on 06/05/2019
Techniczne aspekty modelowania hurtowni danych opartej na metodyce Data Vault 2.0

Celem niniejszego artykułu jest szersze spojrzenie na rodzaje obiektów, ich charakterystykę oraz zastosowanie w modelowaniu opartym na metodyce Data Vault 2.0.  Ponadto zobaczymy jaki wpływ na model danych oraz ich segmentację ...

Arkadiusz Kasprzak By Arkadiusz Kasprzak Posted on 15/04/2019
Data Vault 2.0 jako nowa metodyka projektowania i implementowania hurtowni danych

Czy Data Vault 2.0 jest właściwą odpowiedzią na dzisiejsze wymagania dotyczące procesowania, analizowania oraz raportowania danych? Jak metodyka ta wpisuje się w istniejące rozwiązania? W naszej nowej serii artykułów chcielibyśmy ...

Arkadiusz Kasprzak By Arkadiusz Kasprzak Posted on 24/02/2017
ETL vs. ELT, czyli różne podejścia do zasilenia hurtowni i repozytoriów danych

Czy tworząc hurtownie danych skazani jesteśmy na używanie dodatkowych, często drogich narzędzi do ich zasilenia, takich jak Informatica, SSIS, Pentaho, InfoSphere Data Stage, Ab Initio oraz związanej z nimi dodatkowej infrastruktury? ...