#Data

Edyta Krukowska By Edyta Krukowska Posted on 21/12/2023
Back to SQL

Jak to jest być bardziej kreatywnym od studenta w kuchni na dzień przed stypendium i jednocześnie do bólu krytycznie analitycznym? Zapytajcie Arka Kasprzaka, Data Architekta z GFT. Prawdopodobnie jedynego człowieka na ...

Piotr Gwiazda By Piotr Gwiazda Posted on 25/03/2021
Azure Synapse Analytics – new insights into data security

Azure Synapse Analytics is a new product in the Microsoft Azure portfolio. It brings a whole new layer of control plane over well-known services as SQL Warehouse (rebranded to SQL ...