Piotr Gwiazda

Piotr Gwiazda

Poland Cloud Architect

4 Posts


Secure Terraform Delivery Pipeline – Best Practices. Part 2/2.

Piotr Gwiazda By Piotr Gwiazda Posted 12 marca 2020
Secure Terraform Delivery Pipeline – Best Practices. Part 2/2.

Part 1 of this short blog series covered best practices for organizing Terraform projects and delivering infrastructure changes with secure pipelines. This part will touch upon the surface of infrastructure ...

Read article

Secure Terraform Delivery Pipeline - Best Practices. Part 1/2.

Secure Terraform Delivery Pipeline - Best Practices. Part 1/2.

With the beginning of the cloud era, the need for automation of cloud infrastructure has become essential. Although still very young (version 0.12), Terraform has already become the leading solution ...

Read article

90 Sprintów dla Rynków Kapitałowych – część 2

90 Sprintów dla Rynków Kapitałowych – część 2

Pierwszy artykuł z serii dotyczył zagadnień fundamentalnych, takich jak przydatność procesów Agile w dużych organizacjach. Teraz zajmijmy się sprawami bardziej praktycznymi. Mit 6: „Planowanie jest nudne” Rzeczywiście, jest nudne — jeśli próbujesz ...

Read article

90 Sprintów dla Rynków Kapitałowych - część 1

Piotr Gwiazda By Piotr Gwiazda Posted 26 lutego 2018
90 Sprintów dla Rynków Kapitałowych - część 1

Stosowanie procesów Agile w bankach inwestycyjnych jest nie tylko możliwe, ale naprawdę bardzo potrzebne. Ponieważ w tej branży nieustannie zmieniają się potrzeby biznesowe i wymogi prawne, klasyczne podejście kaskadowe często ...

Read article