Piotr Gwiazda

Piotr Gwiazda

Poland Cloud Architect

5 Posts


Piotr Gwiazda By Piotr Gwiazda Posted on 25/03/2021
Azure Synapse Analytics – new insights into data security

Azure Synapse Analytics is a new product in the Microsoft Azure portfolio. It brings a whole new layer of control plane over well-known services as SQL Warehouse (rebranded to SQL ...

Piotr Gwiazda By Piotr Gwiazda Posted on 12/03/2020
Secure Terraform Delivery Pipeline – Best Practices. Part 2/2.

Part 1 of this short blog series covered best practices for organizing Terraform projects and delivering infrastructure changes with secure pipelines. This part will touch upon the surface of infrastructure ...

Piotr Gwiazda By Piotr Gwiazda Posted on 04/03/2020
Secure Terraform Delivery Pipeline - Best Practices. Part 1/2.

With the beginning of the cloud era, the need for automation of cloud infrastructure has become essential. Although still very young (version 0.12), Terraform has already become the leading solution ...

Piotr Gwiazda By Piotr Gwiazda Posted on 01/03/2018
90 Sprintów dla Rynków Kapitałowych – część 2

Pierwszy artykuł z serii dotyczył zagadnień fundamentalnych, takich jak przydatność procesów Agile w dużych organizacjach. Teraz zajmijmy się sprawami bardziej praktycznymi. Mit 6: „Planowanie jest nudne” Rzeczywiście, jest nudne — jeśli próbujesz ...

Piotr Gwiazda By Piotr Gwiazda Posted on 26/02/2018
90 Sprintów dla Rynków Kapitałowych - część 1

Stosowanie procesów Agile w bankach inwestycyjnych jest nie tylko możliwe, ale naprawdę bardzo potrzebne. Ponieważ w tej branży nieustannie zmieniają się potrzeby biznesowe i wymogi prawne, klasyczne podejście kaskadowe często ...