Łukasz Samelak

Łukasz Samelak

Poland Senior Oracle Developer

1 Post


Łukasz Samelak By Łukasz Samelak Posted on 06/05/2019
Techniczne aspekty modelowania hurtowni danych opartej na metodyce Data Vault 2.0

Celem niniejszego artykułu jest szersze spojrzenie na rodzaje obiektów, ich charakterystykę oraz zastosowanie w modelowaniu opartym na metodyce Data Vault 2.0.  Ponadto zobaczymy jaki wpływ na model danych oraz ich segmentację ...