Arkadiusz Kasprzak

Arkadiusz Kasprzak

Poland Principal Consultant / Head of Data Poland

3 Posts


Kamila Wosińska By Kamila Wosińska Posted on 07/02/2022
Chcieć, to móc. Success Story projektu Icon of the Cloud

Icon of the Cloud to projekt, wokół którego było głoooośno i wewnątrz, i na zewnątrz naszej organizacji. Studia podyplomowe, świetne webinary cloudowe, wsparcie oferty sprzedażowej, dzielenie się wiedzą, dyskusje w ...

Arkadiusz Kasprzak By Arkadiusz Kasprzak Posted on 15/04/2019
Data Vault 2.0 jako nowa metodyka projektowania i implementowania hurtowni danych

Czy Data Vault 2.0 jest właściwą odpowiedzią na dzisiejsze wymagania dotyczące procesowania, analizowania oraz raportowania danych? Jak metodyka ta wpisuje się w istniejące rozwiązania? W naszej nowej serii artykułów chcielibyśmy ...

Arkadiusz Kasprzak By Arkadiusz Kasprzak Posted on 24/02/2017
ETL vs. ELT, czyli różne podejścia do zasilenia hurtowni i repozytoriów danych

Czy tworząc hurtownie danych skazani jesteśmy na używanie dodatkowych, często drogich narzędzi do ich zasilenia, takich jak Informatica, SSIS, Pentaho, InfoSphere Data Stage, Ab Initio oraz związanej z nimi dodatkowej infrastruktury? ...