Adrian Bala

Adrian Bala

Poland Senior Test Analyst

1 Post


Adrian Bala By Adrian Bala Posted on 10/07/2017
Sportowa pasja do testowania oprogramowania

W polskim prawodawstwie związanym z aktywnością sportową zaszła niedawno bardzo istotna zmiana. Definicję sportu rozszerzono o każdą aktywność intelektualną, której celem jest osiągniecie wyniku sportowego. Jest to istotna informacja dla ...