Jak utworzyć darmowe konto AWS i skonfigurować konsolę?

Czym jest AWS?

AWS to skrót od Amazon Web Services, czyli platformy chmurowych usług obliczeniowych oferowanych przez Amazon. AWS umożliwia korzystanie z szerokiej gamy usług obliczeniowych, takich jak przechowywanie danych, obliczenia obliczeniowe, bazy danych, aplikacje internetowe itp. Dzięki AWS można łatwo i elastycznie skalować swoje aplikacje i usługi, a także zarządzać nimi z dowolnego miejsca na świecie za pomocą przyjaznego interfejsu internetowego. AWS jest jedną z najpopularniejszych platform do przetwarzania danych w chmurze i jest używana przez wiele firm na całym świecie.

AWS oferuje darmową wersję swojej platformy, która nazywana jest AWS Free Tier. Darmowa wersja AWS umożliwia korzystanie z wybranych usług w ramach określonych limitów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Na przykład można korzystać z darmowego przechowywania danych w chmurze, darmowych obliczeń obliczeniowych lub darmowej bazy danych przez określony czas. Po upływie tego czasu można kontynuować korzystanie z usług, ale trzeba będzie zapłacić za ich użytkowanie. Darmowa wersja AWS jest idealna dla osób, które chcą wypróbować platformę lub używać jej w niewielkim zakresie.

Trzeba tutaj pamiętać, że przy tworzeniu konta będzie konieczne podanie numery karty płatniczej, którą można płacić w Internecie. W związku z tym, w przypadku przekroczenia jakiekolwiek limitu zostaniecie obciążeni kosztem właśnie z tej karty. Dlatego też warto tutaj kontrolować na bieżąco koszty.

Więcej możecie poczytać na blogu Wojciecha Lepczyńskiego: @wlepczynski https://lepczynski.it/aws/jak-kontrolowac-koszty-w-chmurze-aws/

Tworzymy darmowe konto AWS

krok 1

Tworzenie konto rozpoczynamy od przejścia na stronę https://portal.aws.amazon.com/billing/signup?refid=em_127222&redirect_url=https%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fregistration-confirmation#/start/email

Image description

Na tej stronie podajemy adres email oraz nazwę konta AWS. Nazwa konta nie jest aż tak istotna. Można ją zmienić po zalogowaniu się do konta.

krok 2

Teraz musimy potwierdzić nasz adres email poprzez podanie kodu weryfikacyjnego, który otrzymamy w wiadomości od AWS.

Image description

krok 3

Po potwierdzeniu adresu przechodzimy do podania naszego hasła dla konta root.

Image description

krok 4

W kolejnym kroku musimy podać nasze dane. Musimy tutaj podać prawdziwe dane. Wynika to z tego, że będą one potrzebne do weryfikacji karty oraz numeru telefonu.

Image description

krok 5

W kolejnym kroku musimy podać dane naszej karty płatniczej/kredytowej.

Image description

Tutaj pojawi się też konieczność potwierdzenie pobrania 1 dolara z konta. Pieniądze te wrócą po weryfikacji ze strony AWS.

krok 6

Teraz musimy potwierdzić nasz numer telefonu. W tym celu musimy wybrać rodzaj weryfikacji. Najłatwiej jest to zrobić wybierając wysyłkę kodu poprzez SMS.

Image description

krok 7

W ostatnim kroku wybieramy rodzaj wsparcia ze strony AWS. Wybieramy tutaj opcję Basic support Free.

Image description

Gratulacje !!!

Dotarliśmy do ostatniego kroku. Konto zostało założone, ale musimy jeszcze chwilę poczekać aż zostanie aktywowane. Informację o tym otrzymamy drogą mailową.

Image description

Po zalogowaniu się zobaczymy główny panel konsoli AWS.

Image description

Tworzymy użytkownika

Po utworzeniu konta działamy jako użytkownik typu root. Wskazane jednak jest to aby pracować z kontem w konsoli z poziomu użytkownika o niższych uprawnieniach. Dlatego też zalecane jest utworzenie takiego użytkownika i wykorzystanie go w interakcja z kontem.

krok 1

Przechodzimy teraz do naszego portalu i w panelu szukania wpisujemy IAM. Po chwili pojawi się nam link do strony związanej z zarządzaniem użytkownikami.

Image description

krok 2

Na następnej stronie wybieramy z menu opcję Users, a potem klikamy na Add User.

Image description

krok 3

Teraz musimy podać nazwę naszego użytkownika oraz wybrać opcję Access key – Programmatic access. Dzięki temu utworzymy użytkownika, do którego będziemy łączyć się z poziomu AWS CLI. Klikamy teraz na Next:Permissions.

Image description

krok 4

W kolejnym kroku musimy nadać uprawnienia dla naszego użytkownika. W tym celu wybieramy opcję Attach exisiting policies directly. Potem w oknie szukania podajemy AmazonS3FullAccess. Dzięki temu użytkownik będzie mógł w pełni zarządzać S3 buckets. Jeśli chcecie to możecie tutaj nadać więcej uprawnień.

Image description

krok 5

W następnym kroku nadajemy tagi dla naszego konta. Możemy ten krok pominąć i przejść do kroku następnego – podsumowanie.

krok 6

Teraz możemy sprawdzić podsumowanie dotyczące naszego użytkownika. Tworzymy użytkownika klikając na Create user.

Image description

krok 7

Na ostatniej stronie tworzenia użytkownika pojawia się bardzo ważna informacja. Są to dwa klucze Access key ID oraz Secret access key. Skopiujcie je bo będzie ich potrzebowali podczas konfiguracji AWS CLI.

Image description

Konfigurujemy AWS CLI

Amazon udostępnia bardzo dobre narzędzie AWS CLI, które umożliwia zarządzanie zasobami z poziomu konsoli. Poniżej przedstawiam sposób konfiguracji konsoli linux. Jeśli chcecie używać innych konsol (Windows czy też np. Mac) zajrzyjcie na oficjalną stronę AWS: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html

krok 1

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie narzędzia AWS CLI. Najszybciej możemy to osiągnąć poprzez uruchomienie poniższego skryptu:

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
 

Po instalacji narzędzia możemy sprawdzić, czy działa ono prawidłowo poprzez uruchomienie komendy:

> aws --version
aws-cli/2.1.10 Python/3.7.3 Linux/5.10.102.1-microsoft-standard-WSL2 exe/x86_64.ubuntu.20 prompt/off
 

krok 2

Teraz musimy skonfigurować nasze narzędzie do tego, aby mogło komunikować się z naszym kontem. W tym celu musimy uruchomić komendę:

> aws configure
AWS Access Key ID [None]: **[KEY_ID]**
AWS Secret Access Key [None]: **[Access Key]**
Default region name [None]: **[region]**
Default output format [None]: json
 

W miejscu [KEY_ID] i [Access Key] musimy podać nasze id i klucz wygenerowany podczas tworzenia użytkownika. Dodatkowo w [region] podajemy domyślny region.

krok 3

Po skonfigurowaniu narzędzia możemy sprawdzić czy jesteśmy w stanie połączyć się do naszego konta. W tym celu możemy uruchomić przykładową komendę, która utworzy przykładowy S3 bucket. Nazwa bucketa musi być unikalna

> aws s3api create-bucket --bucket bucket-20221206 --region us-east-1
{
    "Location": "/bucket-20221206"
}
 

Teraz możemy wyświetlić listę bucketów:

> aws s3 ls
2022-12-06 15:29:29 bucket-20221206
 

Warto na koniec skasować ten bucket:

> aws s3api delete-bucket --bucket bucket-20221206 --region us-east-1
 

Podsumowanie

Jak pokazałem w tym poradniku utworzenie darmowego konta w AWS jest proste i wymaga jedynie rejestracji na stronie internetowej Amazon. Konfiguracja konsoli AWS CLI też nie jest skomplikowana i wymaga tylko kilku minut.

Po skonfigurowaniu powyższych narzędzi możecie już zacząć pracę z AWS za pomocą narzędzi typu Infrastructure as code jak np. Terraform. Do czego szczerze zachęcam!