Jak w trzy miesiące zostać inżynierem cloud? Poznaj Cloud Program GFT

Jak wielu technologii cloudowych można się nauczyć i zastosować w 3 miesiące? Biorąc udział w Cloud Programie GFT – wystarczająco dużo, by po tym czasie zdobyć pracę w chmurowym projekcie komercyjnym. Azure, Kubernetes, Terraform, Serverless, CosmosDB, Docker, Angular – to tylko przykłady technologii, których użyli uczestnicy 10. edycji naszego Cloud Programu. Poznaj efekty prac zespołu oraz dowiedz się, dlaczego Cloud Program GFT to prawdopodobnie najbardziej skuteczny kurs cloud na polskim rynku!

Nie trać czasu na tutoriale – naucz się chmury na placu boju pod okiem najlepszych

Celem Cloud Programu GFT jest podnoszenie umiejętności cloudowych, które mają zastosowanie w projektach komercyjnych. Program trwa 3 miesiące. W tym czasie jego uczestnicy rozwiązują realne wyzwania biznesowe pod okiem doświadczonych ekspertów cloudowych GFT i tworzą działającą aplikację cloudową. Poprzez praktykę i wsparcie osób doświadczonych, uczestnicy nie tylko poznają narzędzia, ale uczą się także ich implementacji, poznając ich wady i zalety. Program skierowany jest do developerów na poziomie junior i mid, którzy chcą wyspecjalizować się w technologiach cloudowych.

Cloud Program to praca w pełnej metodyce projektowej

Projekty cloudowe działają w metodyce SCRUM, zatem poza umiejętnościami technicznymi, doskonalone są również umiejętności miękkie. Program składał się z 12-stu tygodniowych sprintów. Każdy zespół zbudowany jest z Product Ownera, Architekta, zespołu developerskiego, a także Scrum Mastera. Implementacja SCRUM-a przebiega indywidualnie dla każdego projektu, a więc istnieje duża elastyczność pod względem prowadzenia ceremonii, wyceny tasków czy też oceny, czy rola Scrum Mastera będzie ruchoma czy stała. Zapewnia to wygodę pracy oraz jest świetną okazją do poznania SCRUM-a dla osób, które wcześniej pracowały w innych metodykach, jak np. Kanban.

Projekt pod okiem doświadczonych ekspertów cloud

Każdy dotychczasowy program miał dedykowanego Architekta. Dodatkowo w GFT prężnie działają różnego rodzaju społeczności dla każdej z chmur, dzięki czemu uczestnicy mogą liczyć na wsparcie zarówno w projekcie, jak i poza nim. Cloud Program to konkretne wyzwanie projektowe do rozwiązania, które ma na celu przećwiczenie praktycznych umiejętności.

Czego uczą się uczestnicy Cloud Programu?

Dzięki konstrukcji Cloud Programu uczestnicy uczą się, implementują rozwiązania oraz dyskutują o nich z biznesem, starają się doradzać i wyciągać lekcje z każdego spotkania. Na początku otrzymują kilka zadań na poznanie podstaw chmury Azure, takich jak Storage Accounts, access tiers oraz Azure REST API, po czym przystępują do pracy.

Najnowsze wyzwanie: powstała aplikacja do zarządzania plikami w chmurze

W dziesiątej edycji programu postawiliśmy przed jego uczestnikami konkretne wyzwanie związane z zarządzaniem danymi w chmurze.

Zazwyczaj myślimy o danych, które przechowują firmy jako o czymś, co przynosi im wartość. Firmy tworzą repozytoria dokumentów, danych, zdjęć, prezentacji, które wykorzystywane są w bieżącej pracy. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy przechowywanie danych nie przynosi firmie wartości. Jest ono zobowiązaniem narzuconym wymogami prawnymi. W takiej sytuacji firma zobowiązana jest przechowywać olbrzymie wolumeny danych latami, co wiąże się niekiedy z dużymi kosztami.

Przykład? Branża medyczna – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest przechowywać dokumentację medyczną przez okres 20 lat, w niektórych przypadkach jest to nawet 30 lat. Taką dokumentację medyczną stanowią np. wyniki badań obrazowych.

Innym przykładem są firmy, które po zamknięciu muszą przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Podobnie jest w branży prawniczej. Przykłady można mnożyć – mówi Ewa Pałucha, Project Portfolio Manager w GFT Poland.

Co łączy wszystkie te sytuacje? Dane będą używane sporadycznie oraz muszą być przechowywane w bezpieczny sposób. Stworzona przez uczestników Cloud Programu aplikacja spełnia te wszystkie wymogi, a równocześnie pozwala bardzo obniżyć koszty samego przechowywania poprzez umieszczenie danych w tzw. „cold storage”.

– Nasze rozwiązanie pozwala na zarządzanie plikami w chmurze, co obejmuje przesyłanie i pobieranie plików, zmiany ich poziomów dostępu w zależności od pożądanych aspektów czasowych i finansowych oraz wyszukiwanie plików po ich atrybutach. Cała infrastruktura została zaimplementowana w Terraformie, a jej modyfikacja mogła się odbywać za pomocą zaprojektowanych przez nas pipeline’ów w Azure DevOps. Dzięki temu wystarczyły małe modyfikacje w kodzie i walidacja pull requesta, aby dokonać zmiany – prosty i bezpieczny sposób. Do samej aplikacji użytkownik loguje się za pomocą aplikacji frontendowej i Azure Active Directory. Aplikację udało nam się wdrożyć na Azure portal, cluster Kubernetesowy oraz customową domenę – opowiada Maciej Burzyński, Inżynier Oprogramowania w GFT, uczestnik programu.  

W jakich firmach i sektorach taka funkcjonalność znajduje zastosowanie?

 • Komornicy sądowi
 • Gabinety medyczne
 • Laboratoria medyczne
 • Kancelarie prawne
 • Sądy
 • Urzędy Państwowe

Zalety technologii cloud na przykładzie przygotowanego narzędzia:

 • Pay as you go price model
 • Disaster recovery
 • Security
 • Brak konieczności utrzymania własnych serwerów
 • Elastyczność – pricing tier w zależności od tego, jak często te pliki będą używane

Użyty stack technologiczny:

 • Azure
 • Kubernetes – Azure Container Registry, Azure Container Instances
 • Terraform
 • Serverless – logic apps & function apps
 • CosmosDB
 • Azure Blob Storage
 • Azure Functions App
 • Docker
 • Angular
 • Azure Cognitive Seach
 • Terraform
 • Azure DevOps (Pipelines, Repository)

Z Cloud Programu do projektu komercyjnego w trzy miesiące

Praca w ramach Cloud Programu zasadniczo niczym się nie różni od projektu komercyjnego, dzięki czemu każdy uczestnik po skończonym programie swobodnie przechodzi do projektów komercyjnych, mając już doświadczenie i wdrożenie do konceptu cloud, oraz znając kulturę pracy GFT.

Co dalej? Kariera Cloud Engineera!

Technologie cloudowe otwierają wiele możliwości już na etapie regular dev/DevOps, natomiast ścieżki rozwoju zdecydowanie nie kończą się na samym urozmaiceniu w swoim zawodzie, czy też wyborze ścieżki Cloud Architecta. Na tym etapie można się rozwijać w wielu kierunkach, o których wcześniej w codziennej pracy można było tylko pomarzyć, jak np. technologie chmurowe związane z BigData, IoT czy AI. W tej dziedzinie każdy specjalista z branży IT znajdzie coś dla siebie!  

Rozwijaj się jako ekspert

W GFT mamy 3 ścieżki rozwoju, jeśli chodzi o wyższe stanowiska, co jest zdecydowanie dobrą wiadomością dla osób nie odnajdujących się w zarządzaniu zespołem. Poza ścieżką Leadership, mamy dwie opcje techniczne – Subject Matter Expert oraz Solution Delivery. Wybierając ścieżki techniczne mamy możliwość koordynacji konkretnego rozwiązania, wdrażanie go u klientów, optymalizację rozwiązań lub bycie po prostu ekspertem w konkretnej dziedzinie czy technologii.

Cloud to technologia przyszłości – zacznij z nami!

Znajomość clouda jest pożądana na rynku pracy, a zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny w najbliższych latach będzie rosnąć. Możliwości nauki i perspektywy rozwoju, jakie oferuje w tym zakresie GFT, trudno znaleźć w jakiejkolwiek innej firmie na polskim rynku IT.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu i wziąć udział w programie, zerknij na oferty pracy w GFT: https://jobs.gft.com/