Wirtualna bankowość w Praktyce

Dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań nowoczesnej bankowości wymaga nie tylko umiejętności i zasobów technologicznych, ale też doskonałej orientacji w realiach nieustannie rozwijającego się biznesu cyfrowego. Zespoły GFT Poland mają w swoich portfolio kompleksowe realizacje tego rodzaju, a obszarem, w którym nasze kompetencje ogniskują się w sposób szczególny, jest bankowość wirtualna. Dlatego do grupy wewnętrznych społeczności technologicznych GFT dołącza Virtual Banking Practice.

Praktyki GFT Poland to wewnętrzne inkubatory technologiczne, tj. grupy wymiany i poszerzania wiedzy, które gromadzą i agregują know-how zdobyty w realizacjach dla klientów, a także na bazie indywidualnych osiągnięć ekspertów GFT. Co ważne, nie są to tradycyjnie rozumiane grupy entuzjastów technologii – ich istnienie i kierunek działania są zawsze ściśle powiązane z aktualną działalnością rynkową firmy.

Marcin Kowalski, szef działu Development, który czuwa nad rozwojem kompetencji technologicznych pracowników GFT: „Wymiana wiedzy i skuteczne poszerzanie kompetencji wymagają systematycznego podejścia, wykraczającego poza codzienną pracę projektową. Zawsze dbamy o to, żeby ta wiedza miała realne zastosowanie, co decyduje nie tylko o przydatności biznesowej Praktyk, ale też, w mojej ocenie, wzmacnia wartość z udziału w Praktyce z perspektywy uczestnika. Inżynier GFT zaangażowany w Praktykę ma pewność, że działania te będą zawsze powiązane z realnym biznesem naszej firmy. Stąd wzięły się prężnie działające Praktyki Big Data, Cloud i Blockchain – a teraz dołącza do nich grupa specjalistów Virtual Banking pod okiem Przemka Juszkiewicza.

Przemysław Juszkiewicz, Delivery Manager Asia-Pacific Region

Skąd pomysł na Praktykę poświęconą wirtualnej bankowości? GFT Polska ma w swoich szeregach kilkadziesiąt osób, które zdobyły praktyczne doświadczenie produkcyjne w dostarczaniu rozwiązań z rodziny virtual banking. Nasze realizacje z tego obszaru dotyczą wszystkich poziomów technologicznych – od infrastruktury, przez development, po analizę biznesową. Inicjatorem i liderem Praktyki Virtual Banking jest Przemysław Juszkiewicz, Delivery Manager odpowiedzialny za projekty na rynkach azjatyckich:

Przemysław Juszkiewicz: „Bankowość wirtualna to obszar szczególnie ekscytujący dla organizacji takiej jak GFT. Bank wirtualny to taki, którego cała działalność i operacje istnieją w świecie cyfrowym – nie ma fizycznych biur, budynków, ani tradycyjnej infrastruktury logistycznej. Wszystko dzieje się w sieci – od onboardingu klientów, przez procesy biznesowe, obieg środków finansowych, po pomoc techniczną i wsparcie klienta. Z perspektywy dostawcy rozwiązań IT jest to więc nie tylko pole do popisu technologicznego, ale ogromny sprawdzian zdolności zarządzania różnorodnymi gałęziami IT delivery. Nasze zespoły zdały ten egzamin i dlatego chcemy spożytkować zdobytą wiedzę i doświadczenie.”

Przy budowaniu wirtualnych banków wyzwaniem jest nie tylko samo stworzenie niezawodnego i bezpiecznego oprogramowania, ale również rozpoznanie lokalnego rynku, zrozumienie prawa, regulacji oraz poznanie wymagań i ograniczeń w danej lokalizacji. Wszystko po to, by móc stworzyć w pełni funkcjonalną, wirtualną organizację, dla której trzeba od strony technologicznej zbudować procesy marketingowe, rozwiązania dookoła finansów, produkty banku czy też różnorodne procesy takie jak onboarding nowego klienta. Dlatego w Praktyce Virtual Banking tak ważną rolę odgrywają analitycy biznesowi.

W odróżnieniu od innych Praktyk, Virtual Banking nie jest grupą czysto technologiczną. Mogą do niej dołączyć osoby ze wszystkich specjalizacji, jakie mamy w organizacji, czyli zajmujących się zarządzaniem projektami, programowaniem, DevOps, testingiem, ale także analityką biznesową. Jeśli chcesz dowiedzieć się z pierwszej ręki jak tworzy się banki wirtualne – z całym inwentarzem interesujących technologii, takich jak biometryka oparta na sztucznej inteligencji – dołącz do nas!”   

Praktyka Virtual Banking rozpoczęła aktywność w lipcu, ale ma ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy. Aktywnie wspiera procesy przedsprzedażowe i angażuje się w międzynarodowe projekty w ramach grupy GFT, szczególnie współpracując z GFT Asia-Pacific i GFT Spain. Jedną z ciekawych aktywności zespołu jest również praca wraz z uczestnikami programu cloudowego, którzy budują nasz własny mini-bank wirtualny – z opracowanych w ten sposób komponentów będzie można w przyszłości korzystać w kolejnych projektach.

Wyzwań stojących przed praktyką Virtual Bankingu jest więcej, dlatego w imieniu Przemka Juszkiewicza zachęcamy do dołączenia do jego interdyscyplinarnego zespołu!