GFT Mentoring Program

Jako dojrzała organizacja, GFT Polska oferuje bogate wsparcie w zakresie rozwoju kariery i kompetencji. Program Mentoringowy jest nowym elementem tej strategii, zbudowanym w oparciu o głos naszych pracowników, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności liderskie i komunikacyjne. Program angażuje w stu procentach pracowników naszej firmy – zarówno w roli odbiorcy (Mentee), jak i Mentora. Jest to więc oferta skierowana nie tylko do mniej doświadczonych pracowników, którzy skorzystają na wsparciu osób o długim stażu w branży – program będzie stanowił również ciekawą szansę rozwojową dla ekspertów chcących podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem biznesowym.

Zapraszamy do rozmowy z koordynatorem programu, Joanną Aleksandrowicz (Principal Consultant / Head of Business Consulting, GFT Poznań) oraz Sylwią Cantillana Valencia, zewnętrznym opiekunem merytorycznym Programu Mentoringowego.

Sylwia Cantillana Valencia, Joanna Aleksandrowicz

Dla kogo przeznaczony jest program? Kim powinien być Mentee?

Joanna Aleksandrowicz: Program skierowany jest do wszystkich pracowników etatowych, którzy chcieliby poświęcić czas na rozwój kompetencji poprzez pracę z Mentorem. Wiąże się to z uczestnictwem w warsztatach i spotkaniach, oraz wykonywaniem pomiędzy spotkaniami zadań zleconych przez Mentora.

Sylwia Cantillana Valencia: Poza kwestiami formalnymi, Mentee to ktoś, kto czuje potrzebę zdobywania nowych umiejętności pod okiem osoby, która już te umiejętności posiada. Program jest dobrowolny – nie ma określonych targetów odnośnie liczby uczestników na lokalizację GFT – każdy chętny może aplikować. Oznacza to jednak gotowość do poświęcenia czasu i zaangażowania – do prawdziwego wysiłku, koniecznego do realizacji celów rozwojowych.

Jakie kompetencje powinien mieć Mentor?

Joanna Aleksandrowicz: Mentor powinien być liderem doświadczonym w organizacji, dlatego zaproszenie do tej funkcji kierujemy do osób z poziomów L5 i wzwyż lub osób z pozostałych poziomów odpowiedzialnych za zarządzanie działami funkcjonalnymi. Jednocześnie powinna to być osoba otwarta na uczenie się i działanie. Program wiąże się z koniecznością zdobycia warsztatu mentorskiego, a także poświęcenia czasu na ćwiczenia i sesje z Mentee.

Sylwia Cantillana Valencia: Z tego względu Mentorzy również będą objęci procesem przygotowań. Będą wyposażeni w narzędzia i umiejętności potrzebne do skutecznego mentoringu. Oczekujemy natomiast kompetencji zarówno miękkich, liderskich, jak i specyficznych dla funkcji w organizacji. Zasadnicza różnica między Mentee a Mentorami będzie taka, że ci pierwsi będą realizować wyznaczone cele, a drudzy – uczyć się nowej roli.

Czym różni się coaching od mentoringu?

Sylwia Cantillana Valencia: Jest tu jedna podstawowa zasada: w formule coachingu pracuje się na wiedzy i umiejętnościach Coachee, w formule mentoringu – na wiedzy i umiejętnościach Mentora. W obu wypadkach realizujemy określone cele, ale narzędzia pracy są zupełnie inne. W założeniu, Coach nie wie tak naprawdę jakie rozwiązanie danego problemu jest najlepsze dla Coachee. Tymczasem Mentor posiada konkretne doświadczenie pozwalające udzielić wsparcia. Coachee nie może oczekiwać od Coacha konkretnych rad, zaś Mentee od Mentora, jak najbardziej. W skrócie – Mentor mówi, bo wie. Coach pyta – bo nie wie.

Z perspektywy doświadczeń Mentora w Fundacji Liderek Biznesu*, jakie korzyści uzyskuje Mentor z relacji mentoringowej?

Joanna Aleksandrowicz: Na pewno pozwala ona na wyjście poza swój punkt widzenia i przyjęcie perspektywy Mentee – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, przy świadomości nieco innych uwarunkowań, w których funkcjonuje Mentee, np. odmiennej specjalizacji zawodowej. Przede wszystkim jednak, Mentor czerpie satysfakcję z postępu Mentee, który realizuje wcześniej uzgodnione cele. W trakcie programu Mentor poznaje narzędzia, które wykorzystuje nie tylko w pracy z Mentee, ale które może też stosować w swojej codziennej pracy zarządzając zespołem.

Sylwia Cantillana Valencia: Bardzo często Mentorami są osoby, które zajmują wysokie stanowiska w organizacjach. Relacja mentoringowa to dla nich nierzadko jedyna okazja by skonfrontować to, czym zajmują się na co dzień w pracy z osobami, które nie są bezpośrednimi podwładnymi. Świadomi Mentorzy potrafią wyciągnąć z takich relacji wiele cennych wniosków o własnych kompetencjach i skuteczności.

A jakie korzyści wyniesie z programu Mentee?

Joanna Aleksandrowicz: Po pierwsze, Mentee ma niepowtarzalną okazję pracy z osobą, która jest o kilka lat lub poziomów bardziej zaawansowana w karierze – zobaczenia jak się pracuje w niekoniecznie przecież znajomej organizacji, na bazie wspólnie uzgodnionych celów. Do tego dochodzi profesjonalne wsparcie naszego opiekuna merytorycznego – Mentee dostaje cały pakiet wsparcia i narzędzi do realizacji tych celów.

Sylwia Cantillana Valencia: Warto pamiętać, że Mentor dedykuje Mentee całkiem sporo swojego czasu. Nie zawsze rozmawia się na tematy, które odnoszą się stricte do realizacji celów biznesowych – będąc Mentee, sama określam własne cele, nad którymi ktoś bardziej doświadczony chce się pochylić i wspólnie pracować. Czas jest towarem deficytowym, zwłaszcza w branży IT – jeśli ktoś chce pracować ze mną niemalże rok i towarzyszyć mi w realizacji ważnych dla mnie celów – to jest to świetna okazja i wartość.

Joanna Aleksandrowicz: Zgadza się. W tym miejscu warto podkreślić, że Program Mentoringowy jest skierowany na jednostkę, a nie organizację – i tym różni się od Performance Managementu. Oczywiście efekty i praca z Mentorem mogą być później wsparciem w procesie oceny rocznej i przygotowaniu do awansu. Nie oznacza to oczywiście, że GFT Polska nie skorzysta na wykształceniu zarówno Mentee, jak i Mentorów. Mentee mogą w przyszłości stać się Mentorami kolejnej generacji pracowników. Program wspiera transfer wiedzy, krzewi kulturę organizacyjną i zaangażowanie – są to więc efekty jak najbardziej pożądane przez organizację.

* Program stworzony przy współpracy z EY, odbywający się w Warszawie i Poznaniu. Joanna Aleksandrowicz pełniła w nim rolę Mentora, a Sylwia Cantillana Valencia – opiekuna merytorycznego.