Skuteczny HR: system poleceń pracowników w GFT Polska

Od samego początku swojego istnienia GFT Polska stawiało na intensywny rozwój, którego warunkiem był stały i dynamiczny wzrost liczby pracowników. Program poleceń został wprowadzony, aby umożliwić realizację tego celu zgodnie z założeniem, że zadowoleni pracownicy będą aktywnie i skutecznie zachęcać swoich znajomych do dołączenia do organizacji.

Co więcej – zakładaliśmy, że osoby polecone będą wykazywać większą motywację zarówno na etapie samego procesu, jak i w pierwszych miesiącach pracy. Założenia okazały się trafne. Osoby polecone zdecydowanie częściej decydowały się przyjąć naszą ofertę pracy. Efektywność programu okazała się wysoka. W ostatnich latach udało nam się pozyskać 20–40 proc. pracowników właśnie dzięki systemowi poleceń.

Jasne zasady kluczem do sukcesu

Sam program jest dostępny dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z wyłączeniem osób decydujących o zatrudnieniu (działy HR i management). Polecenie musi spełnić kilka warunków, zanim zostanie uznane za pełnoprawny referral. Przede wszystkim CV polecanego kandydata musi przejść pozytywną weryfikację ze strony przedstawiciela zespołu rekrutacji. Jego doświadczenie i umiejętności muszą pokrywać się z wymaganiami jednego z objętych programem stanowisk. Dodatkowo kandydat nie powinien znajdować się w naszej wewnętrznej bazie kandydatów, a jeśli się w niej znajduje, nie powinien brać udziału w procesie przez ostatnie sześć miesięcy. Jeśli polecenie spełnia powyższe kryteria, rozpoczynamy pełen proces rekrutacyjny. Jeżeli po weryfikacji umiejętności technicznych, językowych i miękkich kandydat zostanie zatrudniony, polecający pracownik otrzymuje nagrodę finansową. Jej wysokość zależy od poziomu stanowiska. Im wyższe stanowisko, tym wyższa nagroda. Oprócz nagrody za polecenie pracownika program przewiduje również nagrody kwartalne i roczne dla tych, dzięki którym udało się zatrudnić najwięcej osób.

Pracownicy muszą wiedzieć kogo potrzebuje firma

Informacja o aktualnych wakatach jest na bieżąco dostępna w zakładce „Kariera” na stronie firmy. Oprócz tego cyklicznie rozsyła się e-maile przypominające o możliwości polecania pracowników i informujące o dostępnych nagrodach. Dzięki takim wiadomościom pracownicy, którzy nie śledzą zmian na stronie, są aktywizowani do udziału w programie. Dodatkowo w e-mailu znajduje się informacja dotycząca tego, które stanowiska z puli otwartych rekrutacji podlegają pod program poleceniowy. Celem istnienia programu jest zapewnienie dodatkowego źródła kandydatów w przypadku stanowisk bardzo wymagających, na które trudno jest pozyskać pracowników za pomocą tradycyjnych metod, takich jak np. ogłoszenie o pracę. Polecenia na role juniorskie lub proste stanowiska administracyjne zazwyczaj nie są objęte systemem bonusów, gdyż pozyskanie pracowników jest tutaj stosunkowo łatwe.

Zaangażowani polecają, polecający angażują się

Program poleceń został zaprojektowany z myślą o wspieraniu rozwoju organizacji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu zaangażowania pracowników, stąd decyzja o umożliwieniu uczestnictwa w nim wszystkim osobom chętnym, które spełniają warunki zgłoszeniowe. Podejście to usprawnia działania rekrutacyjne oraz sprzyja budowaniu wzajemnej relacji z pracownikami, opartej na zaufaniu i wsparciu, dzięki czemu w sposób naturalny niwelowane są potencjalne sytuacje sporne.

Niejednokrotnie zdarza się, również ze względu na branżę, w jakiej funkcjonujemy, że polecenia odbywają się wśród bliskich znajomych – osób, do których rekrutacyjnie nie bylibyśmy w stanie dotrzeć z różnych względów. Ostatecznie rekomendacja naszego wewnętrznego ambasadora okazuje się sukcesem dla wszystkich zainteresowanych stron.

Warto również podkreślić, że relacja pomiędzy osobą polecającą a polecaną wzmacniana jest poprzez płynące z rekomendacji korzyści pozafinansowe, jak poczucie przynależności do zespołu i wpływu na działania organizacji oraz podejmowane decyzje. Niejednokrotnie wiąże się to również z pewną odpowiedzialnością za partycypację w procesie rekrutacji po stronie osoby polecającej.

Zadbaj o regulaminowe rozwiązania ewentualnych konfliktów

Biorąc pod uwagę całokształt zalet i wartości dodanych płynących z posiadania systemu poleceń, przygotowaliśmy odpowiednio wystandaryzowany regulamin, opisany powyżej, który nie tylko w precyzyjny sposób definiuje warunki uczestnictwa, ale również formalizuje ewentualne sytuacje wyjątkowe, jak jednoczesne polecenie od dwóch osób czy członków rodziny. W takich przypadkach opieramy się zarówno na powszechnych zasadach społecznych, jak i na regulaminie, dzięki czemu nie pozostawiamy obszaru do interpretacji – kluczowym warunkiem sukcesu w naszej ocenie jest bowiem transparentność tego procesu.

Nasze doświadczenie zdecydowanie potwierdza, że skutecznie działający program poleceń to taki, który oparty jest na jasno określonych parametrach i który jednocześnie intensywnie utrzymuje zaangażowanie pracowników w procesy rekrutacyjne poprzez wzmacnianie ich partycypacji.

Mając zatem na uwadze, że polecenia pracownicze budują długofalowe zaangażowanie oraz znacząco wzmacniają skuteczność procesów rekrutacyjnych, zdecydowanie rekomendujemy je wszystkim tym organizacjom, które przejawiają wysokie potrzeby rozwojowe i dbają o utrzymanie atmosfery współodpowiedzialności oraz zaufania wśród pracowników.

Program poleceń GFT Polska dostępny jest także dla osób spoza firmy. Poleć specjalistę i zdobądź nawet 8000 zł!

Współautorką artykułu jest Magdalena Kuś, HR Manager w GFT Polska.